Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących

Informacje ogólne

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Juszczynie od 1999 roku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Przedmiotem działalności WOZ w Juszczynie jest przede wszystkim lecznictwo otwarte w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, głównie dla Mieszkańców Juszczyna, Kojszówki, Wieprzca, Białki, Osielca oraz wszystkich uprawnionych do świadczeń, którzy zadeklarują chęć korzystania z usług ośrodka zdrowia poprzez złożenie deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ oraz położnej POZ.

Organizacja udzielania świadczeń 

Ośrodek Zdrowia jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00.
Pacjent może zarejestrować się do poradni: 

 • osobiście,
 • telefonicznie,
 • przez członków rodziny, 
 • przez osoby trzecie, 
 • przez e-rejestrację. 


Świadczenia zdrowotne udzielane są niezwłocznie, w dniu zgłoszenia lub w innym terminie, uzgodnionym z Pacjentem. W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w ramach wizyt domowych.

Zakresy świadczonych usług medycznych na podstawie umów podpisanych z Małopolskim Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci

Higiena szkolna

 • Stomatologia

Stomatologia zachowawcza   Wiejski Ośrodek Zdrowia w Juszczynie
  Juszczyn 542, 34-231 Juszczyn
  rejestracja:
  tel. 33 877 14 43  Copyright WOZJuszczyn.pl