Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A A wersja dla niedowidzących

Pozyskanie grantu w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Juszczynie podpisał umowę o powierzenie grantu
w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii  COVID-19. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doposażenie ze środków grantu podmiotów leczniczych prowadzących placówki POZ w środki ochrony indywidualnej, środki
do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących, a także zakup drobnego sprzęt medycznego i wyposażenia, umożliwiające udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w małopolskich placówkach POZ podczas pandemii COVID-19.

W ramach zakupów ze środków grantu Wiejski Ośrodek Zdrowia zamierza pozyskać m.in. sprzęt medyczny (aparat do EKG, ciśnieniomierze, pulsoksymetry), sprzęt do dezynfekcji (autoklaw), a także środki do dezynfekcji oraz jednorazowe maseczki medyczne.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego to: 85 % współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 % wkład własny grantobiorców.

Łączna wartość zadania grantowego realizowanego przez Ośrodek Zdrowia wynosi 20 712,94 zł, z czego kwota 17 606,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


Pozyskanie grantu  w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa  - Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ   - 1Wiejski Ośrodek Zdrowia w Juszczynie
Juszczyn 542, 34-231 Juszczyn
rejestracja:
tel. 33 877 14 43Copyright WOZJuszczyn.pl